Lleoliad:
Bro Morgannwg
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£11875586.00

Mae gan Lewis Pies berthynas waith hirsefydlog â Chanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE felly cysylltodd y cwmni â ni am gymorth technegol pan oeddent yn gweithio tuag at y Safon Diogelwch Bwyd BRCGS newydd (Rhif 8) ac ardystiad y Bwrdd Awdurdod Halal (HAB).

PDF icon

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Amanda Reed
Email project contact