Lleoliad:
Dyffryn Wysg
Swm cyllido:
£34000.00

Nod y prosiect hwn yw gweithio'n uniongyrchol gyda busnesau er mwyn annog mwy o ymwelwyr i dreulio mwy o amser ac arian yn yr ardaloedd y gellid eu heffeithio drwy gael gwared ar y tollau o Bontydd Hafren

Roedd y marchnadoedd targed i'r dwyrain o Bontydd Hafren ar hyd traffordd yr M4, yn Swydd Gaerloyw, Gwlad yr Haf, Bryste, Caerfaddon, ac ati, o fewn awr neu ddwy mewn car. 

 

PDF icon

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Lynne Richards
Email project contact