Lleoliad:
Bro Morgannwg
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£21996.00

Nod y prosiect oedd creu tîm o hyfforddwyr â’r cymwysterau priodol o blith aelodau WOTGA i hyfforddi tywyswyr twristiaid. Byddai pob un yn dywysydd profiadol naill ai â Bathodyn Glas Cymru (Tywysydd Cenedlaethol) neu â Bathodyn Gwyrdd Cymru (Tywysydd Ardal). 

Er gwaethaf yr holl heriau personol a phroffesiynol yn sgil pandemig Covid-19, mae ymroddiad hyfforddwyr WOTGA wedi bod yn ddiwyro ac er nad yw pawb wedi cael cyfle i gwblhau ei bortffolio, mae holl fyfyrwyr cwrs 2018 ond un wedi cadarnhau eu bod am ennill y cymhwyster llawn eleni.

 

PDF icon

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Diana James