Lleoliad:
Powys
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£30000.00

Creu Tŷ Pen Coeden moethus fyddai’n cynnig llety clyd i deulu.  Roedden i am iddo fod hefyd yn fwy hygyrch, felly cafodd llwybr caled a llydan ei osod a stafell wely ei hadeiladu  lawr llawr. 

 

PDF icon

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Laura Lewis
Email project contact