Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£58000.00

Bydd yn creu adnoddau digidol atyniadol sy'n agored yn rhyngwladol i feithrin a thyfu rhwydweithiau twristiaeth ffydd yng Nghymru, yn meithrin hyder mewn cymunedau lleol ac ymwelwyr, ac yn darparu mynediad i gynhyrchion syml o ansawdd uchel am ddarganfod a phrofi treftadaeth ffydd Cymru heddiw.

 

PDF icon

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Peggy Jackson
Email project contact