Lleoliad:
Ceredigion
Swm cyllido:
£150000.00

Mae Tafarn ‘Dyffryn Aeron’ (Y ‘Vale’), sydd wedi ei leoli ym mhentref Ystrad Aeron yn Cymuned Llanfihangel Ystrad, ar werth ers tipyn o amser ac o ddeall bod y tenantiaeth dros dro presennol yn tynnu i’w therfyn yn y misoedd nesaf mae grŵp o unigolion wedi dod ynghyd er mwyn creu Cymdeithas Buddiant Cymunedol i brynu'r dafarn fel menter gymunedol.

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Iwan Thomas