Dysgwch fwy am rai o’n prosiectau sy’n rhan o Raglen Datblygu Gwledig Cwm a Mynydd yng Nghaerffili a Blaenau Gwent. Wedi’u darparu drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, mae’r prosiectau hyn wedi’u hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Grŵp Gweithredu Lleol Caerffili a Blaenau Gwent ac arianwyr cyfatebol eraill.