Mae Coetiroedd a Choedwigaeth yn rhan allweddol o’r Adferiad Gwyrdd ac mae’n effeithio’n fawr ar Newid Hinsawdd a’r gwelliant i’r Amgylchedd.

  • Mae Cynlluniau Glastir yn cynnwys Creu, Rheoli ac Adfer Coetir. Mae ffrydiau cyllido eraill megis Coedwig Genedlaethol i Gymru – Y Grant Buddsoddi mewn Coetir hefyd yn cael ei lansio i wella’r sector hwn.
  • Y Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth – mae’n annog y gwaith o gynllunio prosiectau mwy o ran creu coetiroedd
  • Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren – mae’n cefnogi perchnogion coedwigoedd i wella potensial coedwigaeth