Castell-nedd Port Talbot

Margam Castle

Croeso i Gastell-nedd Port Talbot

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Castell Nedd Port Talbot yw Regenerate Neath Port Talbot a’r corff arwain yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot.

Y cyswllt yw Nicola Bray.

Ffôn 01639 686077 neu e-bost rdp@npt.gov.uk

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghastell Nedd Port Talbot  ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot neu Adfywio Castell-nedd Port Talbot.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.