Conwy

View of land in Conwy

Croeso i Conwy

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Conwy yw Grŵp Gweithredu Lleol Conwy Cynhaliol a’r corff arwain yw Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy.

Y cyswllt yw Laura Parkes.

Ffôn 01492 576670, neu e-bost Laura.Parkes1@conwy.gov.uk neu conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghonwy ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i Grwp Geithredu Lleol Conwy.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.