Dyffryn Wysg

Croeso i Dyffryn Wysg

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Sir Fynwy yw Dyffryn Wysg a’r corff arwain yw Cyngor Sir Fynwy.

Y cyswllt yw Michael Powell.

Ffon:  01633 644870 / 07827 823434 neu e-bost  RDPInfo@monmouthshire.gov.uk

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Sir Fynwy ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Dyffryn Wysg.  Trydar @valeofuskrdp.  Facebook Valeofusk

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.