Academi Arweinyddiaeth Gymunedol

Bwriad y prosiect oedd sefydlu Academi Arweinyddiaeth Gymunedol, a chafodd ei adnabod mwy fel “Academi Bro”, ar gyfer pobl oedran 18-30 tra’n gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o asiantaethau yng Ngheredigion; Cered, Theatr Felin-fach, Coleg Ceredigion ac IAITH Cyf.

Bu'r prosiect hefyd yn gweithio gyda nifer o asiantaethau blaenllaw eraill yng Ngheredigion.

Y nod oedd cynyddu gallu lleol i sicrhau cymdogaethau Cymraeg a chymunedau dwyieithog cynaliadwy yng Ngheredigion. Roedd yr Academi Bro yn targedu pobl ifanc o bob cwr o Geredigion.

Cafwyd adborth cadarnhaol gan fyfyrwyr a'r cyhoedd a fynychodd y sesiynau agored. Roedd y myfyrwyr wedi elwa mewn amrywiaeth o ffyrdd, roedd disgwyliadau pawb yn wahanol ac roedd y cwrs yn cyfrannu at gynnydd yn hyder llawer o unigolion. Yn amlwg o natur y cwrs, gwelir canlyniadau ei ganlyniadau yn y blynyddoedd i ddod wrth i'r unigolion a fynychodd aeddfedu ac ymroi ymhellach i'w cymunedau.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£27,465
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Community Leadership Academy Student 2016/17

Cyswllt:

Enw:
Meleri Richards
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts