ACE (Menter Cydweithio Weithredol) Bwyd a Diod

Cyllid ar gyfer Cydlynydd Datblygu i ddarparu cyngor a chefnogaeth, ac i annog arloesedd mewn busnesau bwyd a diod leol i adfywio o'r pandemig covid.

Bydd y prosiect yn caffael Cydlynydd Datblygu i chwistrellu cefnogaeth ac arbenigedd i fusnesau lleol o fewn Grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Grŵp Bwyd a Diod Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy. Bydd yn cynorthwyo busnesau bwyd a diod i adfywio o argyfwng Covid-19, adeiladu ar 2 ddigwyddiad allweddol dros y ddwy flynedd nesaf, datblygu syniadau a chysyniadau trwy ymchwil a datblygu ffyrdd newydd ar gyfer cydweithredu gan gynnwys ‘gwerthu o bell’ e.e. ar-lein, clicio a chasglu, peiriannau gwerthu ac ati.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,659
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490340500
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://cadwynclwyd.co.uk/
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1