Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy

Gyda newid yn y ffordd y mae'r Rheilffordd Stêm yn gweithredu cafwyd cyfle a nodwyd a allai fod o fudd i dref Llanfair Caereinion. Cyn hynny dim ond nifer fechan o bobl ddechreuodd ar eu taith yn Llanfair. Bellach gyda newid yn amserlen y rheilffordd a thocynnau fe fydd rhyw 25,000 o ymwelwyr neu fwy yn dechrau ar eu taith a rhoi diwedd arni yn Llanfair Caereinion.

Bydd Llanfair Caereinion a'r cymunedau o'i gwmpas yn elwa er y canlynol:

  1. Mae'r siopau a'r busnesau yn ennill mwy o fasnach drwy nifer yr ymwelwyr gan eu gwneud yn fwy cynaliadwy i'r dyfodol.
  2. Trigolion lleol drwy ganolfan fwy deniadol.
  3. Trigolion lleol er yn cadw eu siopau manwerthu lleol yn y tymor hir.
  4. Ymwelwyr â'r gymuned o'r rheilffordd stêm sydd wedyn yn gallu mwynhau profiad Cymreig lleol.
  5. Hybu'r Gymraeg trwy fapiau, llyfrynnau a gwefan dwyieithog

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£7000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Llanfair Caereinion Town Council
Rhif Ffôn:
01938 811378
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts