Adnewyddu ac ailffurfweddu Neuadd Goffa Nantymoel

Nod y prosiect yw adnewyddu ac ailffurfweddu Neuadd Goffa 95 oed i ddarparu'r unig leoliad cymunedol yn y pentref a fydd yn darparu Clwb Bechgyn a Merched, Canolfan Gymunedol a Chanolfan Dreftadaeth ac yn galluogi ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau anstatudol i ddiwallu anghenion y gymuned leol.  

Cost y prosiect yw £90,961, a gofynnir am £72,768 ohono (80%) gan y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig i inswleiddio'r to mewnol, inswleiddio'r adeilad allanol a gwneud gwaith tirlunio a gwaith ar y fynedfa.  

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£68,763
Ffynhonnell cyllid:
Y gronfa datblygu cymunedau gwledig
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Susan Evans
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts