Amsugno sain drwy'r grawn pen pren

Drwy'r Cynllun Datblygu Gwledig, mae ymchwil gychwynnol gan Coed Cymru i botensial grawn pen pren Cymru i amsugno sain ar draws yr ystod o amleddau wedi darganfod bod o leiaf dair rhywogaeth yn perfformio'n dda. Yn dilyn y darganfyddiad hwn, bydd Cwm a Mynydd yn datblygu hyn ymhellach i wneud y gorau o sut y gall grawn pen pren amsugno sain a gweithio mewn partneriaeth â chwmni lleol i ddatblygu cynnyrch hyfyw a all weithio mewn gofodau ag acwsteg wael ac edrych am ddefnydd arall.

Bydd y prosiect hwn yn gwneud y defnydd gorau o'r cadwyni cyflenwi pren lleol cyfredol sydd wedi'u sefydlu drwy'r prosiect Wood Lab Pren ac yn ceisio denu cwmnïau newydd yn y rhanbarth a allai weld potensial ar gyfer hyn yn eu busnes.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://caerphilly.gov.uk/cwmamynydd/
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1