Astudiaeth Addysg Arlwyo

Astudiaeth gwmpasu i'r anghenion addysg arlwyo yn ardal Dyffryn Wysg, gyda'r bwriad o'i datblygu fel canolfan rhagoriaeth addysg goginiol, gan adeiladu ar ei henw da fel “Prifddinas Bwyd Cymru”. Y nod yw cynnal astudiaeth sy'n cynnig dealltwriaeth o gyd-destun strategol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol cyfredol y sectorau addysg a bwyd ac anghenion sgiliau presennol y sectorau arlwyo a lletygarwch yn Nyffryn Wysg a rhanbarth y De-ddwyrain yn ehangach.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£19,984
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Mark Lloyd
Rhif Ffôn:
07872696154
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts