Astudiaeth Cwsmeriaid a Manwerthu Parc Gwledig Bryngarw

Bwriad y prosiect oedd cynhyrchu astudiaeth ymchwil a dichonoldeb ar raddfa fach, wedi’i gyfuno â chynllun datblygu.

Roedd yr astudiaeth dichonoldeb, yn dilyn cais gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yn mapio’r cyfleoedd masnachol a manwerthu ym Mharc Gwledig Bryngarw a allai gefnogi cynhyrchwyr lleol a chynnig cyfleoedd cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant i bobl leol. Roedd yn ystyried y farchnad, platfformau ffisegol ac ar-lein, datblygu cynnyrch, allbynnau ariannol amlinellol ac integreiddio cynhyrchwyr lleol dros gyfnod gweithredu wedi’i drefnu.

Rhoddodd yr Astudiaeth y sylfaen i gynllunio ar gyfer strategaethau datblygu yn y dyfodol, cyllid a chynaliadwyedd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,784
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Sandra Lopes
Rhif Ffôn:
01656815080
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts