Astudiaeth Ddichonoldeb Gwasanaethau Sylfaenol Llanfair DC

Gwerthuso opsiynau ac astudiaeth ddichonoldeb yn canolbwyntio ar ddiffyg gwasanaethau sylfaenol yn Llanfair DC.

Bydd yr astudiaeth yn edrych ar botensial Llanfair DC ac yn darparu achos busnes a fydd yn darparu cyfleuster i gynyddu rheolaith  gymunedol a busnes.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1