Astudiaeth Ddichonoldeb Wal J C Edwards

Bydd y prosiect hwn yn cyflogi pensaer cadwwraeth i gynghori ar ymarferoldeb a chostau adfer y giat fynedfa a'r wal gyfagos i hen safle JC Edards yn Nhrevor.

Yn ddarosttyngedig i ganlyniad yr astudiaeth ddichonoldeb, bwriad Cyngor Cymuned Wledig Llangollen yw sicrhau cyllid i adfer y giat a'r wal yn llawn i'r safle treftadaeth ddiwyddiannol hon gyda dehongliad o rol y cwmni JC Edwards yn nghynhyrchiad brics a theils ledled y byd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£3,536
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
sarah jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts