Astudiaeth Dichonoldeb Tramau Diwethaf Wrecsam

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys penodi ymgynghorydd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb i gynhyrchu cynllun manwl ar gyfer cadwraeth / adfer y Tramau yn y dyfodol, gan gynnwys arddangos / defnyddio tramiau yn y dyfodol. Bydd costau manwl yn cael eu cynhyrchu a hefyd cynllun o sut y gall y gymuned leol fod yn rhan or prosiect.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Sarah Jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts