Astudiaeth Dichonolrwydd Hyb Bwyd

Nod y prosiect yma yw cynnal astudiaeth ddichonolrwydd i ddatblygu hyb bwyd o fewn ardal LAG Dyffryn Wysg. Bydd yr astudiaeth yn dynodi darpariaeth bresennol bwyd o ddulliau gweithredu math hyb bwyd a gwerthusor gwahanol fodelau o hybiau bwyd yn y Deyrnas Unedig a gwledydd eraill i ganfod y datrysiad mwyaf addas ar gyfer Dyffryn Wysg.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,960
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Deserie Mansfield
Rhif Ffôn:
01633 748319
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1