Bioamrywiaeth a Busnes

biodiversity

Ffocws y prosiect hwn yw safle gwledig eang Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam (550ha) a’r cymunedau gwledig cyfagos. Bydd busnesau, perchenogion tir, ffermwyr a grwpiau cymunedol yn cydweithredu i gryfhau ecosystemau’r dirwedd, gan sicrhau bod yr ardal yn atyniadol i fusnesau ac yn hygyrch i bobl sydd am hamddena ynddi a dod i adnabod yr amgylchedd lleol. 

Biodiversity means buisness

Bydd y prosiect yn rhoi blaenoriaeth i weithgareddau gwella’r tir ac i ddatblygu cynllun strategol ar gyfer y dirwedd i helpu i gynnal y gwelliannau a’r manteision at y dyfodol. Bydd y pwyslais ar y seilwaith gwyrdd gan gynnwys plannu blodau gwyllt, adfer llwybrau cyhoeddus, plannu coed brodorol, annog pobl i ddefnyddio systemau draenio cynaliadwy a dangos technegau peirianyddol meddal, yn helpu i gadw dŵr wyneb a gwella coridorau bywyd gwyllt yn ogystal â chreu lle brafiach i’r rhai sy’n gweithio yn yr ardal.  

biodiversity1

Rhan o amcanion hirdymor y prosiect yw ymgysylltu â’r cymunedau lleol cyfagos a chynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr fod yn rhan o’r prosiect. Bydd hefyd yn helpu i gael y rhai sy’n gweithio, yn byw ac yn mwynhau cyfleoedd i hamddena yn yr ardal i deimlo bod y prosiect yn perthyn iddyn nhw. 
 
Mae’r prosiect yn cynnig cymorth corfforaethol hefyd i fusnesau sydd am gefnogi gwelliannau amgylcheddol mewn ffyrdd gwahanol ar eu tir, ar ffurf ‘Partneriaethau Naturiol’.  Bydd cefnogi seilwaith gwyrdd yn dod â manteision i fusnesau trwy ymgorffori mannau gwyrdd.  Mae’r manteision i gwmnïau lleol yn cynnwys costau is, cyfraniad at les cymdeithas a’r amgylchedd ac achredu a chynnig atebion sy’n seiliedig ar natur i helpu i gyfoethogi bioamrywiaeth, ymgysylltu â phobl a gwella lles pobl. 

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/cy/wrexham-industrial-estate-living-landscape-businesses

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£388,438
Ffynhonnell cyllid:
Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Biodiversity means Business
Biodiversity means business

Cyswllt:

Enw:
Adrian Jones
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts