Byw a Bod yn y Gymuned

Mae cenhedlaeth o bobl ifanc mewn peryg o ddisgyn drwy’r rhwyd, rheiny sydd ar fin mynd I Brifysgol, yng nghanol eu gradd neu allan o waith yn gyffredinol.  

Mae Covid-19 wedi creu amrywiaeth o heriau yn eu cymuendau ac felly bydd cynllun ‘Byw a Bod Yn Y Gymuned’ yn ceisio ymateb i hynny.

Bwriad y prosiect yw:

  • I fentrau / grwpiau cymdeithasol recriwtio pobl ifanc yn eu cymuned er mwyn iddynt adnabod yr heriau hynny dros gyfnod o 8 wythnos.
  • Yr oedd 5 cymuned dan sylw yw Blaneau Ffestiniog, Penygroes, Bethesda, Llanystumdwy ac Llanaelhaearn.
  • Galluogi pobl ifanc i adnabod heriau cyffredin sy'n wynebu eu cymunedau, a ceisio datblygu / adnabod datrysiadau.
  • Treialu datrysiadau posib, a fyddai'n medru bod yn sail i weithgareddau pellach Arloesi Gwynedd Wledig.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£42,992
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhian Hughes
Rhif Ffôn:
01766514057
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1