Canolfan Marchnata Twristiaeth De Cymru

Hyb marchnata strategol newydd i bartneriaid diwydiant twristiaeth De-ddwyrain Cymru, gan gynnig dull symlach a chydgysylltiedig o greu cynnwys digidol a mathau eraill o gynnwys. Cyfres o gynnwys ac ymgyrchoedd a arweinir gan fuddiolwyr gyda swyddog prosiect, gwefan sy'n cwmpasu ymgyrchoedd masnach teithio ac ymgyrchoedd twristiaeth busnes ac ymgyrchoedd i ddefnyddwyr yn y rhanbarth.

Mae'r partneriaid yn cynnwys:

  • Y rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol y De-ddwyrain,
  • Cymdeithas Dwristiaeth Torfaen,
  • Gwesty Parkway,
  • Ymddiriedolaeth Awen,
  • Amgueddfa Cymru,
  • yr Ymddiriedolaeth Natur,
  • Castell Caerdydd,

A bydd cyfle i fwy o bartneriaid mewn diwydiant gymryd rhan yn ystod oes y prosiect.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£150,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
The South Wales Tourism Marketing Hub

Cyswllt:

Enw:
Jeff Peters
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts