Canolfannau Cymuned Chwaraeon Cynaliadwy

Daeth Clwb Bechgyn a Merched Hn Cwm Garw ar ofyn Reach yn holi am gymorth i weithio gyda chlybiau chwaraeon lleol eraill i ystyried y posibilrwydd o rannu cyfleusterau au rheoli ar y cyd. Syniad y Clwb oedd y byddai llai o gyfleusterau iw rheoli yn yr ardal a rhannur gwaith rheoli yn ei gwneud hin bosibl cael cyfleusterau o ansawdd well, megis ystafelloedd newid a storfeydd, ac na fydd angen bellach ymdopi chyfleusterau na ellir eu cynnal. Drwy gydweithio r Clwb, gwahoddodd Reach randdeiliaid eraill i drafod, a chydai gilydd fe gomisiynwyd prosiect gan y grp cydweithredu hwn i ymchwilio ir posibilrwydd o sefydlu canolfan/nau cymuned cynaliadwy ar gyfer chwaraeon yng Nghwm Garw.

Maer model hwn wedi ei weithredun llwyddiannus mewn ardaloedd eraill megis Cydweli yn Abertawe lle daeth clybiau rygbi, pl-droed, criced a bowls at ei gilydd i gymryd perchnogaeth a rheolaeth or meysydd chwarae ag adeiladu pafiliwn newydd. 

PDF icon
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhiannon Hardiman
Rhif Ffôn:
01656 815080
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.bridgendreach.org.uk/project/sustainable-sport-based-community-hubs-in-the-garw-valley/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts