Caru Cymru

Mae Caru Cymru yn gydweithrediad rhwng 24 o bartneriaid sy'n ceisio mynd i'r afael â materion Ansawdd yr Amgylchedd Lleol ledled Cymru. Bydd yn cynnwys pobl yn y gwaith o ddatblygu atebion i wella'r amgylchedd i bobl a bywyd gwyllt fel ei gilydd, dod ag arbenigedd AALlau at ei gilydd, cynnal ymchwil, cynnal ymgyrchoedd newid ymddygiad wedi'u targedu, atal sbwriel o’r ffynhonnell a chefnogi gwaith glanhau cymunedol. Bydd yn ariannu staff ac offer i alluogi cymunedau lleol i weithredu a rhoi chyfrifoldeb am ansawdd eu hamgylchedd lleol.   

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£6,242,561.00
Ffynhonnell cyllid:
Cynllun Cydweithio
Ardal:
Caerdydd
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Keep Wales Tidy
Gwefan y prosiect:
https://keepwalestidy.cymru/
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts