Ceir Cymunedol Trydanol

Bwriad y cynllun peilot yw treialu ceir cymunedol trydanol yng Ngwynedd. Y bwriad fyddai i leoli 2 gar mewn cymunedau gan hybu defnydd o gar cymunedol fydd ar gael i wasanaethu’r ardal yn ogystal â hybu defnydd o geir trydan.

Bydd y ceir trydan cymunedol wedi eu lleoli mewn cymunedau yng Ngwynedd. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar y gymuned i redeg y cynllun gyda’r bwriad o fonitro i weld os fydd posib parhau a’r cynllun yn yr hirdymor er mwyn ateb gofynion lleol. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£58289.60
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3, 4
Mesur:
19.2
Community Electric Car

Cyswllt:

Enw:
Carwyn ap Myrddin
Rhif Ffôn:
01766 515 946
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/ceir-cymunedol-trydanol/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts