Celf Oasis

Bydd Meithrin gan Natur yn cynnig sesiynau gwirfoddoli dan arweiniad yng ngwarchodfa natur drefol Pwll Severn Farm Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn yn y Trallwng.  Atal fandaliaeth fydd themar sesiynau gwirfoddoli hyn. Y nod yw i hwn fod yn brosiect peilot y gall ymddiriedolaethau bywyd gwyllt eraill Powys ei efelychu fel rhan o fenter ehangach i atal fandaliaeth. 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£79,823
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Carla Kenyon
Rhif Ffôn:
01938 555654
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts