CYCA - Darparu Cyfleoedd Dysgu Cynhwysol Gydan Gilydd

Bydd y prosiect yn ceisio datblygu rhaglen o fodiwlau hyfforddiant achrededig sydd âr nod o helpu unigolion nad oes ganddynt sgiliau cyflogaeth sylfaenol iawn. Bydd y modiwlau hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyn cyflogi, megis gwytnwch, rheoli gwrthdaro, strategaethau ymdopi, rheoli straen a rheoli dicter. Bydd yr hyfforddiant ar cymorth yn rhoi cyfle ir unigolion ddatblygu eu sgiliau craidd, hyder, gwytnwch, a gwella eu hagwedd tuag at gyflogaeth.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£77,076
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1