Cymuned Coetiroedd Caerffili

Nod y prosiect yw gweithio gydag ystod o grwpiau cymunedol i gynyddu capasiti a chyfranogiad mewn gweithgareddau yn y tirweddau o amgylch tref Caerffili, gan ganolbwyntio ar yr ardaloedd o amgylch Parc Lansbury a chymunedau cyfagos. Gan weithio gyda nifer o sefydliadau lleol a pherchnogion tir, bydd y prosiect yn cyflwyno ystod o brosiectau cymunedol ar raddfa fach ar draws y dirwedd, gan gynnwys gwaith gwella, diwrnodau hyfforddi a dehongli.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£51,200
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts