Cynllun Datblygu ar gyfer y Sector Crefftau

Daeth tri sefydliad gwahanol ar ofyn Reach gyda datganiad o ddiddordeb yn ategu at y maes crefftau mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys crefftau fel modd o leihau arwahanrwydd cymdeithasol, cynnig hyfforddiant a gwerthu. Yr hyn a oedd yn debyg oedd y canfyddiad bod angen rhwydwaith crefftau i gynorthwyor sector. Ffurfiwyd grp llywio ac fe grwyd un prosiect cynhwysfawr yna penodwyd arbenigwr i archwilior potensial cyffredinol ar gyfer y sector crefftau i ganolbwyntio ar: Ffyrdd o ddatblygur sector crefftau hyfedr a sicrhaur potensial economaidd gorau ar gyfer crefftau lleol o ansawdd uchel, a chanfod ffyrdd o drosglwyddo sgiliau Ffyrdd y gellir defnyddio crefftau i leihau arwahanrwydd cymdeithasol a gwella lles pobl gan gynnwys y bobl hynny syn gaeth iw cartrefi. Cynhaliwyd ymgynghoriad dros gyfnod o chwe mis gyda chrefftwyr a sefydliadau, Gwnaed ym Mhen-y-bont, ym mis Chwefror 2017.

Crwyd Cynllun Datblygu a oedd yn cynnwys yr argymhellion cychwynnol canlynol: 

  • Datblygu a threialu rhwydwaith crefftau 
  • Cynnwys asiantaethau cymorth yn y rhwydwaith er mwyn galluogi pobl hn ar rhai ynysig i ddefnyddio eu sgiliau crefft a mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau 
  • Datblygu calendr o ddigwyddiadau crefft ledled y Fwrdeistref Sirol er mwyn rhoi mwy o gyfle i fusnesau rwydweithio a gwerthu Darparu hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer sgiliau crefft a busnes.
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhiannon Hardiman
Rhif Ffôn:
01656 815080
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.bridgendreach.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts