Cynllyn Ceir Trydan

Treialu cynllun ceir trydan yng Ngwynedd, gan edrych ar y potensial i osod ceir trydan mewn busnesau er mwyn iddynt gael eu defnyddio gan y busnes a thwristiaid. Byddai hyn yn galluogi pobl i brofi gyrru car trydan, codi proffil ceir trydan, yn ogystal â chynnig ffordd hwyliog a newydd o archwilior ardal. Byddai hyn yn adeiladu ar y Prosiect Gwefru Ceir blaenorol ym Meirionnydd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£47,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Katie Hughes-Ellis
Rhif Ffôn:
01766 515946
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/en/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts