Dichonoldeb Canolfan Ymwelwyr Parc Penallta

Mae yna ddiffyg amlwg o gyfleusterau ymwelwyr ym Mharc Penallta. Byddwn ni'n comisiynu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer canolfan ymwelwyr amlbwrpas ym Mharc Penallta, a fydd yn gweithredu fel canolfan/canolbwynt cymunedol a phorth darganfod. Bydd hefyd yn fan cychwyn ar gyfer trigolion ac ymwelwyr â Pharc Rhanbarthol y Cymoedd. Bydd yr adeilad yn ddatblygiad blaenllaw sy'n ymgorffori'r technolegau adnewyddadwy diweddaraf gan sicrhau cynaliadwyedd tymor hir yr adeilad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.   . 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£40000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4, 5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1