Economi Gydnerth - Cadwyni Cyflenwi Lleol

Bydd y prosiect yn darparu gwaith ymgysylltu, datblygu gallu, ymchwil drylwyr a dichonoldeb i oresgyn y rhwystrau i gadwyni cyflenwi byrrach ar gyfer nwyddau tir, deall anghenion sectorau BBaCh perthnasol (e.e. lletygarwch, manwerthu) a threialu dulliau ymgysylltu newydd. Bydd cyfres o gynlluniau ar gyfer gweithredu cydweithredol yn cael eu datblygu'n llawn.
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£613,161
Ffynhonnell cyllid:
Cynllun Cydweithio
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Michael Betty
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts