Ein Hanes, Ein Llyfyr!

Bydd y prosiect yn awyddus i gynnwys hanesydd lleol ac ysgolion wrth ddatblygu adnodd addysgol sy'n amlinellu rôl a phwysigrwydd Llewelyn Bren.  Nod y prosiect hwn yw creu cofeb iddo trwy rannu ei hanes.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£14400.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts