Fforwm Ewrop ar Gadwraeth a Bugeilyddiaeth Natur (EFNCP) – Datblygu gweledigaethau sy'n cael eu rhannu ar gyfer tir comin! (Datblygu mecanweithiau cymorth ar sail canlyniadau ar gyfer tir comin)

Rydyn ni eisiau sicrhau bod cominwyr a rhanddeiliaid eraill sy'n ymwneud â thiroedd comin yn cael y manteision gorau posibl o ran eu gallu i ymgysylltu â pholisi. Rydyn ni hefyd eisiau sicrhau nad yw tiroedd comin yn ôl-ystyriaethau ond yn destun arloesi o ran y ffordd hon o feddwl. Mae angen ‘llenwi'r bwlch’ o ran meddwl am gefnogi cyflwyno nwyddau cyhoeddus ar diroedd comin drwy ddulliau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, felly, er mwyn cyflawni hyn, bydd y prosiect yn cael ei gyflawni gan EFNCP a'i weinyddu gan Gynllun Datblygu Gwledig/Grŵp Gweithredu Lleol Abertawe fel y grŵp gweithredu lleol arweiniol cydweithredol

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£16000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1