Galwad Agored Cymunedol

Bydd y prosiect yn ceisio dangos a phrofi gallu cymunedau i gymryd perchnogaeth a sicrhau cynaladwyedd asedau a/neu wasanaethau cyhoeddus Peilota modelau a ffyrdd newydd ac arloesol ou gweithredu. 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£40,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Katie Hughes-Ellis
Rhif Ffôn:
01766 514057
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.arloesigwyneddwledig.com

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts