Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - Astudiaeth Ddichonoldeb Casgliadau Cenedlaethol

Astudiaeth ddichonoldeb i archwilio a fyddai’n hyfyw i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fod yn lleoliad ar gyfer casgliadau ac arddangosiadau cenedlaethol newydd.

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ystyried: 

 - Ymarferoldeb datblygu'r cyfleusterau ar gyfer Banc Hadau Cenedlaethol a Herbariwm a sut y gall gweithio gydag eraill sicrhau bod treftadaeth Cymru o ran planhigion yn ddiogel ar gyfer y dyfodol drwy ddatblygu; yn ogystal ag 
 - Ymchwilio i'r posibilrwydd o gael Gardd Cerfluniau Cenedlaethol ac Oriel Gelf a lle arddangos 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£21,716
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts