Grant Atodol Rhaglen Hyfforddiant a Datblygiad ar-lein Llysgenhadon Gŵyr

Dyfernir arian ychwanegol i brosiect presennol ar gyfer costau staff ar gyfer modiwlau hyfforddi ar-lein ychwanegol.

 

Diben hyfforddiant llysgenhadon twristiaeth lleol yw gwella profiad yr ymwelydd gyda gwybodaeth ac argymhellion lleol.

 

Mae Rhaglen Llysgenhadon Gŵyr yn rhaglen hyfforddi newydd a gwell, a fydd yn ehangu ar waith da'r rhaglen beilot lwyddiannus drwy ddarparu rhaglen hyfforddi estynedig ddigidol. Bydd y rhaglen hon yn atgyfnerthu'r rhwydwaith presennol ac yn caniatáu ehangu'r cynllun o ystyried y pwyntiau dysgu allweddol yn y peilot. Bydd llysgenhadon hefyd yn cael cyfle i gwblhau modiwlau arbenigol fel addasrwydd i bobl anabl; hanes a threftadaeth; a natur, bywyd gwyllt, a'r amgylchedd. 

 

Cyfeiriwch at y prosiect Rhaglen Hyfforddiant a Datblygiad Ar-Lein Llysgenhadon Gŵyr gwreiddiol ar y wefan i gael yr holl fanylion.

 

Cyfanswm cost y prosiect gyda'r dyfarniad ychwanegol hwn £46,977.71

Cyfraniad y RhDG at y dyfarniad ychwanegol hwn £32,884.40

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£3000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1, 5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Victoria Thomson
Rhif Ffôn:
01792636992
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.swansea.gov.uk/rdp

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts