Grant Atodol Tyfu Cymunedol drwy Arddio Coedwig

 

Dyfernir arian ychwanegol i brosiect presennol am y gwaith o atgyweirio ac ehangu polydwneli i ymestyn y tymor tyfu a darparu man sych ar gyfer gweithgareddau.

 

Nod y prosiect gwreiddiol yw creu cymuned gref gyda phobl leol o Landeilo Ferwallt ac ardal ehangach Gŵyr a'r gymuned ceiswyr lloches a ffoaduriaid o bob rhan o'r sir drwy helpu i greu Gardd Goedwig yn Murton, Gŵyr. Mae canlyniadau'r prosiect yn cynnwys cynyddu cydlyniant cymunedol, iechyd a lles, rhannu bwyd organig gwych a dulliau ar gyfer tyfu bwyd yn gynaliadwy.

 

Cyfeiriwch at y prosiect Tyfu Cymunedol drwy Arddio Coedwig gwreiddiol ar y wefan i gael yr holl fanylion.

 

Cyfanswm cost y prosiect gyda'r dyfarniad ychwanegol hwn £45,500

Cyfraniad y RhDG at y dyfarniad ychwanegol hwn £31,850

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£2100.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Neil Stokes
Rhif Ffôn:
01792636992
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.swansea.gov.uk/rdp

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts