Grant ychwanegol Lles drwy Goedwriaeth

Dyrennir arian ychwanegol i gostau ffilmio ychwanegol prosiect presennol ar gyfer ffrydio gweithdai.

Roedd y prosiect peilot lles drwy natur gwreiddiol, Wellbeing through Woodcraft, yn ceisio arddangos effeithiolrwydd ymagwedd presgripsiynu cymdeithasol newydd a blaengar o ddarparu cefnogaeth i unigolion y mae'r pandemig Coronafeirws a'r cyfnodau clo dilynol wedi cael effaith andwyol arnynt. Byddai hyn yn cynnwys y rheini sydd â phroblemau iechyd meddwl "lefel isel" fel iselder a phryder cymdeithasol sy'n gysylltiedig â'r cyfnod clo, yn ogystal â'r rheini a chanddynt hanes blaenorol o broblemau iechyd meddwl, nad ydynt wedi gallu cymdeithasu neu dreulio amser tu fas oherwydd y cyfnodau clo.

Cyfeiriwch at y prosiect Lles drwy Goedwriaeth gwreiddiol ar y wefan i gael yr holl fanylion.

Cyfanswm y prosiect gyda’r dyfarniad ychwanegol hwn £18,870

Cyfraniad y RhDG gyda’r dyfarniad ychwanegol hwn £13,000

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£3000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Neil Stokes
Rhif Ffôn:
01792636992
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.swansea.gov.uk/rdp

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts