Gwell Ateb Band Eang

Aeth Arwain ati i gaffael y Prosiect Datrysiad Band Eang Gwell drwy gaffael sefydliad arbenigol i ymgymryd â phrosiect sy'n nodi eiddo busnes a phreswyl sydd â band eang gwael ym Mhowys. Cam nesaf y prosiect fyddai dewis nifer o eiddo ar gyfer prosiect peilot. Bydd y sefydliad llwyddiannus yn gofyn am y wybodaeth i adnabod technoleg/technolegau lluosog a fyddai'n datrys y problemau band eang. Yna bydd gofyn iddynt weithio gyda'r busnesau/trigolion i wneud cais am Lywodraeth Cymru neu gyllid arall er mwyn gweithredu'r atebion.

Prif amcanion y prosiect oedd: 

  • Nodi detholiad o adeiladau busnes a phreswyl o'r rhestr "mangre wen" ar gyfer Powys; bod yn safleoedd hynny gyda band eang gwael sydd heb eu cynnwys yn y broses nesaf o gyflwyno band eang cyflym iawn, ar gyfer prosiect peilot. 
  • Adnabod technoleg/technolegau lluosog a fyddai'n datrys y materion band eang.  
  • I gefnogi'r busnesau/trigolion i wneud cais am Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru neu gyllid arall, hyd at weithredu'r atebion. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£10250.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Louise Nicholson
Rhif Ffôn:
01597 827072
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts