Llaeth Nos - Asesu'r manteision economaidd a dibynadwyedd

Melatonin yw’r hormon sydd mewn llaeth sy’n helpu rheoli cylchred cysgu a deffro ac yn cael ei gynhyrchu yn naturiol gan y fuwch mewn ymateb i’r tywyllwch. 

Mae dau ffermwr llaeth yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o brosiect EIP a all ddod o hyd i’r system godro orau i gynyddu Melatonin yn llaeth y fuches. Mae’r ddwy fferm yn systemau llaeth 3 gwaith y dydd sy’n godro eu buches gyfan bob wyth awr.

Ar hyn o bryd mae’r llaeth i gyd yn cael ei gyfuno gyda’i gilydd, ond yn y prosiect 13 mis hwn, bydd llaeth a gynhyrchir yn ystod y dydd ac yn y tywyllwch yn cael eu samplu ar wahân. Bydd y prosiect yn penderfynu a oes digon o Felatonin yn y llaeth nos i’w frandio am ei gwerth ysgogi cwsg.
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£39,999
Ffynhonnell cyllid:
PAE
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Night Milk - Assessing the reliability and economic benefit

Cyswllt:

Enw:
Russell Thomas
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts