Llwybr Bioamrywiaeth Camlas Castell-nedd

Mewn ymdrech i gynyddu diddordeb a pherchnogaeth gymdeithasol o’r rhan o’r gamlas rhwng Resolfen a Glyn-nedd, mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar gynyddu ymgysylltiad rhwng yn gymuned a’ bioamrywiaeth y mae’r gamlas yn ei ddarparu drwy weithredu llwybrau natur cod QR ar hyd llwybr Camlas Castell-nedd. Daeth y syniad gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a fydd yn cydweithio ar y prosiect drwy gydol ei oes. Gosodir codau QR ar hyd llwybrau’r gamlas byst angori pren er mwyn i blant eu darganfod a dod o hyd i gwisiau addysgol sy’n ymrwymo â straeon am gymeriadau bywyd gwyllt (a fydd yn cael eu henwi gan blant lleol cyn yr agoriad swyddogol). Bydd y pyst yn arddangos placiau sy’n darlunio bywyd gwyllt y gall y plant greu darluniau rhwbio oddi wrthynt.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,466
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Yun Yun Herbert
Rhif Ffôn:
07808929989
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts