LoRaWAN Conwy Wledig

Mae gosod Gateway yn hwyluso newid i dderbyn wybodaeth, prosesau economaidd a busnes. Mae pyrth yn caniatáu i ddata a gesglir gan synwyryddion gael ei brosesu'n ganolog gan berson, busnes neu sefydliad. Yna, yr endidau hynny sydd i brosesu, nodi a defnyddio'r data hwnnw. Gallem ganfod tymheredd a lleithder mewn ysguboriau i sicrhau bod gan dda byw amgylchedd priodol. Gallem ganfod yn erbyn gwrthrychau sain a symudol mewn ardaloedd lle mae da byw wedi'u dwyn.

Gan ddefnyddio synwyryddion allanol i wreiddio mewn deunyddiau, gallem fonitro tymereddau mewnol tomenni compost neu bentyrrau o naddion pren. Os dylai'r tymheredd gyrraedd lefel lle gallai'r deunydd ymlosgi, gellid anfon hysbysiadau awtomatig trwy neges destun, e-bost neu alwadau ffôn awtomatig at bersonau neu sefydliadau priodol.

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£12898.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
meira woosnam
Rhif Ffôn:
01492576674
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts