Mesur 7.1 Pen-y-bont ar Ogwr

Gofynnir am y cyllid hwn i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynlluniau manwl, wedi’u costio’n llawn cynlluniau datblygu; gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau a rhanddeiliaid yn ystod cyfnod datblygu’r cynllun; ystyried goblygiadau’r holl waith cynllunio cysylltiedig; canfod ffynonellau cyllido a datblygu cynigion; gweithgareddau codi ymwybyddiaeth ac ymgynghoriadau cyhoeddus ar ôl datblygu’r cynlluniau.

Bydd ariannu’r cynlluniau datblygu hyn yn cefnogi ceisiadau pellach am gyllid ar gyfer gwaith cyfalaf o gynlluniau fel yr RCDF, Galluogi Adnoddau Naturiol
a’r Cynllun Llesiant, neu gynlluniau priodol eraill.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£39,578
Ffynhonnell cyllid:
Y gronfa datblygu cymunedau gwledig
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Ieuan Sherwood
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts