Neuadd Bentref Newydd ar gyfer Aberogwr

Neuadd Bentref Newydd ar gyfer Aberogwr.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£128,000
Ffynhonnell cyllid:
Y gronfa datblygu cymunedau gwledig
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Eugene Travers-Jones

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts