Parc Rhanbarthol y Cymoedd - Gwarcheidwaid PRhC

Bydd y prosiect yn darparu tîm o Warcheidwaid a fydd yn gweithredu fel "cysylltwyr" ar draws ardal Partneriaeth Ranbarthol y Cymoedd gan ganolbwyntio ar bontio'r bwlch rhwng materion ac atebion a arweinir gan y gymuned sy'n canolbwyntio ar i) Tirwedd, Diwylliant a Hunaniaeth ii) Hamdden a Lles a iii) Cymunedau a Menter.  Yn gysylltiedig â'r 11 Pyrth Darganfod Partneriaeth Ranbarthol y Cymoedd bydd y Gwarcheidwaid yn ychwanegu gwerth at sgiliau lleol, asedau ffisegol ac yn eu halinio â'r ymdeimlad Partneriaeth Ranbarthol y Cymoedd o le a phrofiad.

 

 

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£864,051.00
Ffynhonnell cyllid:
Cynllun Cydweithio
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Bridgend County Borough Council
Rhif Ffôn:
01656 643643
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.bridgend.gov.uk/news/funding-awarded-to-valleys-regional-park-guardians-programme/
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts