Pecyn Cymorth Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Yn 2016, cynhaliodd Reach digwyddiadau i grwpiau chwaraeon a chymuned lleol gydar nod o ddeall y problemau y maer grwpiau hynny yn eu hwynebu. Un broblem drafodwyd oedd trosglwyddo asedau cymunedol, sef pan fo asedau cyhoeddus yn cael eu trosglwyddo i berchnogaeth a rheolaeth grwpiau lleol.

Mewn partneriaeth Gwasanaeth Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gofynnodd y Grp Gweithredu Lleol i Ganolfan Cydweithredu Cymru gynnal gwaith ymchwil ar ei ran yn ymwneud r heriau y mae sefydliadaur trydydd sector yn eu hwynebu wrth ystyried cymryd cyfrifoldeb dros asedau cyhoeddus. Datblygwyd pecyn cymorth arbennig i helpu sefydliadau mewn cymunedau gwledig i fynd drwyr broses o drosglwyddo asedau cymunedol.

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhiannon Hardiman
Rhif Ffôn:
01656 815080
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.bridgendreach.org.uk/project/community-asset-transfer-research-study-toolkit/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts